oktober 2015

1 oktober 2015
SPIRAC har levererat utrustning till teknikföretaget Goodtech (slut kund SYSAV i Malmö ). SYSAV behandlar källsorterat matavfall och livsmedelsavfall i en förbehandlingsanläggning. Den producerade ”slurryn” som innehåller organisktmaterial, ska behandlas biologiskt i en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel.