Solids Handling Solutions Resource Centre

9 december 2015

Take a look at our infographic to find out more about the advantages of a shaftless spiral versus a shafted screw. The shaftless spiral is intended for the transport of difficult, stringy, spongy, sticky, wet, lumpy materials – suitable for a wide range of moisture contents and viscosities.

1 oktober 2015
SPIRAC har levererat utrustning till teknikföretaget Goodtech (slut kund SYSAV i Malmö ). SYSAV behandlar källsorterat matavfall och livsmedelsavfall i en förbehandlingsanläggning. Den producerade ”slurryn” som innehåller organisktmaterial, ska behandlas biologiskt i en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel.
19 maj 2015

Under det senaste året har vi gått från MEGAWASHER till SPIROWASH®. Det förbättrade resultatet övertygade Deephams och Little Marlow Avloppsverk att dra nytta av vår senaste innovation dubbel SPIROWASH®.

15 maj 2015
SPIRAC is pleased to announce that it has been awarded an Achilles UVDB Verify Category B1 accreditation.
 
31 oktober 2014

The SPIRAC design team once again prooves how competence and expertise which have been gathered over many years can be applied successfully in practice.

Sidor