Solids Handling Solutions Resource Centre

9 december 2015

Take a look at our infographic to find out more about the advantages of a shaftless spiral versus a shafted screw. The shaftless spiral is intended for the transport of difficult, stringy, spongy, sticky, wet, lumpy materials – suitable for a wide range of moisture contents and viscosities.

1 oktober 2015
SPIRAC har levererat utrustning till teknikföretaget Goodtech (slut kund SYSAV i Malmö ). SYSAV behandlar källsorterat matavfall och livsmedelsavfall i en förbehandlingsanläggning. Den producerade ”slurryn” som innehåller organisktmaterial, ska behandlas biologiskt i en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel.
19 maj 2015

Under det senaste året har vi gått från MEGAWASHER till SPIROWASH®. Det förbättrade resultatet övertygade Deephams och Little Marlow Avloppsverk att dra nytta av vår senaste innovation dubbel SPIROWASH®.

15 maj 2015
SPIRAC is pleased to announce that it has been awarded an Achilles UVDB Verify Category B1 accreditation.
 

Sidor