COMBIGUARD®

COMBIGUARD® har utvecklats för att uppfylla kraven i små och medelstora kommunala gemenskaper för inlopps verk i reningsverken för avlägsnandet av rens och sand.

COMBIGUARD® Enheten kombinerar funktionerna ifrån SPIROGUARD® Compact Cleaner (CC) rensgaller och SANDSEP (Classifier). Lägg till dessa funktioner rens, renstvätt, avvattning och flotation för att skapa ett komplett inlopps-verks systemet.

Typ 1 involverar STEPGUARD® med eller utan manuell Bar Screen by-pass, SPIROWASH® och SANDSEP® (rektangulär tank med horisontella och lutande transportörer)

Typ 2 involverar STEPGUARD® med eller utan manuell Bar Screen by-pass, SPIROWASH® Vortex enhet och SANDSEP®. Vi erbjuder ett brett utbud av kombinationer mellan utrustningar, som gör det möjligt för denna typ av COMBIGUARD® att anpassas till begärda flödesstorlekar.

Typ 3 SPIROGUARD® CC enhet med eller utan manuell Bar Screen by-pass och SANDSEP®.

Typ 4 SPIROGUARD® CC enhet med eller utan manuell Bar Screen by-pass och en SANDSEP® (rektangulär tank med horisontella och lutning transportörer).

Funktioner och Fördelar:

  • Komplett rens, grus avskiljning och tvättsystem
  • Anpassad design och layout för att passa kundens specifika krav
  • Ytbesparande lösning
  • Låg kapitalkostnad, låg strömförbrukning och låg användning tvättvatten
  • Prefabricerad - minskad installationstid på plats
  • Få rörliga delar och därför lågt underhåll
  • Enkel / pålitlig drift på grund av låg tryckfall
  • Effektiv över ett brett flöde
  • Enkel automatisk styrning för flexibilitet