BANDGUARD

Finavskiljning med galler i inloppet till ett reningsverk minskar avsevärt underhållskostnaderna för blockering på grund av ansamling av avskilt material i luftnings- och slambearbetningsanläggningar.

  • Högeffektiv avskiljning, upp till 80 % fångst
  • Reducerad underhållskostnad i efterföljande processer
  • Kompakt konstruktion = band utan kedjor eller kedjedrev under vattenytan

     

BANDGUARD Centre Flow Band Screen
BANDGUARD Centre Flow Band Screen
BANDGUARD Centre Flow Band Screen
Water Flow and BANDGUARD Components