DÄRFÖR BEHÖVER DU ORIGINAL SPIRAC RESERVDELAR OCH SERVICE

Nobody knows equipment like SPIRAC, so go ahead and contact one of our engineers today.
Spare Parts
Ingen känner utrustningen som SPIRAC, så ta kontakt med någon av våra tekniker idag. Vi erbjuder ett komplett sortiment av reservdelar för alla levererade SPIRAC-utrustningar.

Att ha den rätta utrustningen är första steget, men vad händer sedan?

Varför anförtro er utrustning till en återförsäljare av reservdelar, när ni kan köpa alla de delar ni behöver från den globala marknadsledaren i fråga om axellös spiralteknik? är inte bara en leverantör av utrustning, SPIRAC kan också leverera installations- och underhållstjänster för er viktiga utrustning.

Vi erbjuder ett komplett sortiment av reservdelar till all levererad SPIRAC-utrustning och byter ut alla fabrikat av spiraler och foder till axellösa transportörer för att ge er samma höga kvalitet, tillförlitliga foder och spiraler som ni finner i en ny -transportör. Alla utbytesspiraler tillverkas av SPIRAC och våra foder är av vårt eget utförande i två färger för att säkerställa högsta kvalitet och längsta livslängd.

Vad har SPIRAC att erbjuda?

  • SPIRAC RESERVDELAR: Fullt sortiment av reservdelar för all levererad SPIRAC-utrustning
  • SPIRALER: Ersätt axellösa spiraler i alla tillverkares transportörer med en SPIRAC-tillverkad spiral.
  • FODER: Utbyte av slitna foder mot SPIRAC's hållbara foder i två färger, med speciell sammansättning, för att få stor livslängd eller för speciella tillämpningar.
  • DRIVAXEL: Utbytesdrivaxlar som passar alla fabrikat av reduceringar och transportörer.
  • KONVERTERINGAR: Konvertera er slitna och underhållskrävande axelförsedda transportör till en modern SPIRAC axellös spiraltransportör. Eliminera mellan- och ändlager, spara drivningsutrymme, eliminera remdrifter och minimera reservdelslagret.

Liner DURAFLO® SPX

SPIRAC:s egna foder, DURAFLO® SPX, är en polyetylen med extremt hög molekylvikt med speciella fillers som ger tålighet mot nötning och låg friktion. Den tillverkas med en slitageindikator i två färger. DURAFLO SPX®-foder är speciellt framtagna för att säkerställa stor livslängd och knäpps fast, vilket gör dem lätta att byta ut.

HTMAS-SPIRALER

Höghållfast mikrolegerat specialstål (HTMAS), kallformat och svetsat i flera lager vilket ger extremt hög styrka, korrosionsmotstånd och stor livslängd.

Technical details

  • Liner DURAFLO® SPX: SPIRAC’s proprietary liners, are an ultra-high molecular weight polyethylene with special fillers for abrasion resistance and a low coefficient of friction, manufactured with a convenient two color wear indicator. DURAFLO® SPX is designed specifically to ensure long life and has a snap-in, snap-out feature enabling easy replacement.

  • HTMAS SPIRALS: Special high tensile micro-alloy steel (HTMAS) cold formed and welded into multiple layers to provide extremely high strength, corrosion resistance and long life.

Our Services

  • Spare Parts: Our dedicated Service Team is available to provide expert advice and support so the right parts for your asset are selected. We have all your SPIRAC equipment details on file for fast and accurate identification to supply you as quickly as possible. A large  spares stock holding guarantees high availability for all your SPIRAC spare parts, keeping lead times to a minimum.
  • Upgrades: Design and operational parameters can change within the life of an asset. With our equipment knowledge and understanding of operations, SPIRAC can best determine and provide upgrade options to match your requirements.
  • Troubleshooting: Have you ever bought something that doesn’t work, or doesn’t fully deliver on its promises? Do you have the expertise to recognise when equipment is under stress? SPIRAC offers comprehensive support of the system and all components to identify and fix any problems you may experience.

Recent News