Dockningsplatser för lastbilar

Design and supply
Live-Bottom Truck Receival Bunker

SPIRAC har omfattande erfarenhet och expertis i fråga om konstruktion och leverans av dockningsplatser för lastbilar för mottagning av avvattnat slam vid en central processanläggning.

De utformas för att passa den specifika anläggningen och kundens krav, och de utnyttjar antingen aktiv botten- eller glidramsteknik. Båda systemen är konstruerade för att hantera ett brett spektrum av konsistens och flödeshastigheter hos slammet.

Funktioner och fördelar:

 • Exakta flödeshastigheter
 • Enkelt genomlopp för främmande föremål
 • Enkel och tillförlitlig drift
 • Lågt varvtal, spiraler med högt moment som förhindrar blockering
 • Ingen uppbyggnad av valv
 • I det närmaste underhållsfria

Technical details

 • Precise flowrates
 • Easy passage of foreign objects
 • Simple and reliable operation
 • Low RPM, high torque spirals to prevent blockages
 • No product bridging
 • Near zero maintenance

Solutions

Recent News