Dockningsplatser för lastbilar

SPIRAC har omfattande erfarenhet och expertis i fråga om konstruktion och leverans av dockningsplatser för lastbilar för mottagning av avvattnat slam vid en central processanläggning.

De utformas för att passa den specifika anläggningen och kundens krav, och de utnyttjar antingen aktiv botten- eller glidramsteknik. Båda systemen är konstruerade för att hantera ett brett spektrum av konsistens och flödeshastigheter hos slammet.

Funktioner och fördelar:

  • Exakta flödeshastigheter
  • Enkelt genomlopp för främmande föremål
  • Enkel och tillförlitlig drift
  • Lågt varvtal, spiraler med högt moment som förhindrar blockering
  • Ingen uppbyggnad av valv
  • I det närmaste underhållsfria
Live-Bottom Truck Receival Bunker
Live-Bottom Truck Receival Bunker
Below grade truck receival bunker (sludge load overtop of livebottom screws)