Glidramssilo

Round or Rectangular
Round Rectangular Sliding Frame Silos & Bunkers

SPIRAC’s system med glidramssilor kompletterar vår expertis på området aktiv botten med spiraltransportör och utvidgar vår erfarenhet och kompetens med lösningar för slamlagring i vatten- och avloppsvattenbranschen såväl som inom varierande industriella tillämpningar.

Vad är en glidramssilo?

En glidram är ett extremt effektivt tömningssystem som medger att material som inte flyter fritt lastas ut från en silo med flat botten eller från en dockningsplats för lastbilar. Skrymmande material kan lätt blockera botten i en silo genom att skapa ett valv. Den hydrauliskt drivna glidramen bryter upp eventuella valv ovanför tömningsskruven och trycker/drar materialet till mitten av silon där det lastas ut.

Runda silor – Glidramen byggs som en elliptisk ram, tillverkad av kilformade stänger av solitt stål. Den här elliptiska ramen rör sig under slammet i båda riktningarna. Med sin kilprofil trycker den slammet i ena riktningen och drar det mot utlastningsöppningen i andra riktningen. Därmed tillåter den att en flatbottnad silo töms i det närmaste fullständigt.

Rektangulära silor– glidramen är konstruerad som en rektangulär stege och förflyttar material från ett kilformat ”steg” till nästa under rörelsen fram och åter. Den här utformningen är lämplig för silor eller dockningsplatser av stål eller betong.

Fördelar hos SPIRAC’s silotömningssystem med glidram:

 • Förhindrar uppbyggnad av valv
 • Effektiv hantering av klibbiga eller trådiga material med ojämn konsistens
 • Utlastning med hög kapacitet • Låg energiförbrukning
 • Hög driftsäkerhet
 • Låga krav på underhåll, inga servicedelar inuti silon
 • Modulsystem reducerar installationstiden
 • Silor med flat botten är ekonomiska i tillverkningen
 • Silor med flat botten ger maximal lagringskapacitet på given yta och med given höjd

Technical details

 • Round and rectangular sliding-frame outloading capacity up to 250m3/h (325yd3/h). High out loading rates via multiple shaftless screws, which are manufactured from very durable & abrasion resistant; high tensile micro-alloy steel.
 • Available in varying geometries and storage capacities ranging from 20m³ to 1000m³.  (26yd3 to 1300yd3)
 • Allows for vertical walls and cylindrical silo construction, optimizing volume utilization with the capability of reducing height or footprint.
   
 • Round Sliding Frame Silos and Bunkers
  • Diameter 3 -10m (10-30ft)
  • Height 3 -15m (9 -50ft) 
 • Rectangular Sliding Frame Silos and Bunkers
  • Height 3-15m (9-50ft)

Solutions

Product benefits

 • Reliable and simple operation.
 • Can be applied to rectangular silos, concrete bunkers and truck receival bunkers.
 • Even load distribution along full the length of the silo / hopper.
 • Minimal ongoing maintenance over the life of the equipment.
 • Complete aftermarket support available.
 • Prevents material bridging
 • Efficient handling of sticky or fibrous inconsistent materials.
 • High capacity outloading rates.
 • Low power consumption.
 • Low maintenance, no service parts inside of silo.
 • Modular system reduces site installation time.
 • Flat bottom silos are economical to manufacture.
 • Flat bottom silos maximize storage capacity for a given footprint and height.

Recent News