Grit Vortex

En serie enheter för sandfångst och utlastning, lämpliga för färdiggjutna betongsstrukturer eller som separata strukturer i rostfritt stål eller målat kolstål.

 Grit Vortex är konstruerad för att skilja sandpartiklar med hög densitet från organiskt material med lägre densitet med hjälp av en roterande virvelimpeller. Sandpartiklarna drivs ut till den runda tankens insida och sjunker till bottensumpen. Därifrån förs de bort intermittent av en fläkt eller sandpump. Organiskt material och större föremål förblir i suspension. De lämnar tanken och bearbetas nedströms. Enkelheten, effektiviteten och den bekymmersfria konstruktionen hos SPIRAC® Grit Vortex ger många års drift utan problem.

Funktioner och fördelar:

  • Kostnadseffektiv konstruktion = låg kapitalkostnad och låg energiförbrukning
  • Beprövad teknik = få rörliga delar, lite underhåll
  • Enkel/tillförlitlig drift tack vare låga tryckförluster
  • Litet utrymmeskrav trots stort flöde
  • Effektiv inom ett brett område av flöde och sandbelastning
  • Storlekar och placering anpassade till alla flöden
  • Kan levereras som ett komplett sandfång- och tvättsystem i kombination med SANDWASHTM (Grit Washer)
SPIRAC Grit Vortex 3D
SPIRAC Grit Vortex Sample