Grov Rensgaller

Screening är den första enheten operationen användes vid reningsverk. Det avlägsnade renset innehåller trasor, papper, plast, avförning och fasta mineral ämnen.

Renshantering förhindrar skador och stopp av rörledningar, tillbehör och utrustningen i nedströms. Volymen hanterat rens beror inte bara på separations storleken på rensgallret, men också på vilken typ av avloppssystem.

Två system tillverkas för närvarande av SPIRAC: