Horisontella/lutande skruvtransportörer

SPIRAC är den globala marknadsledaren inom slamtransport med spiral, med tusentals installationer jorden runt. Den här beprövade tekniken ger avsevärda kostnads- och driftsfördelar jämfört med alternativa metoder för slamtransport.

SPIRAC axellösa skruvtransportörer består av ett U-format tråg med en lågvarvig axellös spiralskruv som vilar på ett speciellt foder med stor livslängd.

 

 

Tråget – vanligen rostfritt stål, kan också fås i olegerat stål, målat, galvaniserat eller fiber/glasfiberförstärkt plast.

Spiralen – – höghållfast mikrolegerat specialstål (HTMAS), kallformat och svetsat i flera lager vilket ger extremt hög styrka, korrosionsmotstånd och lång livslängd.

Fodret – SPIRAC Duraflo®SPX liner features integral lubricant, added hardeners and two colour wear indicator.

Egenskaper och fördelar hos axellösa spiraltransportörer:

 • Hög volymmässig kapacitet trots litet tvärsnitt 
 • Avsedda för transport av svåra, trådiga, svampiga, klibbiga, våta och klumpbildande material – lämpliga för ett brett spektrum av fukt och viskositet.
 • Lätta att sätta in i komplicerade geometrier och begränsat utrymme
 • Lågt varvtal ger slitdelarna lång livslängd
 • Helt slutna tråg stänger in lukt och stänk
 • Mycket hög kapacitet i fråga om belastning/moment
 • Låga underhållskostnader
 • Långa kontinuerliga spiraler på en enda växellåda
 • Hanterar lätt stora främmande föremål eller klumpar
 • Förlåtande drift ger brett kapacitetsområde
 • Skräddarsydda för att passa utrustning på fältet
 • Stor motståndskraft mot korrosion, vilket ger utrustningen mycket lång förväntad livslängd i de mest påfrestande miljöer

Shaftless spiral conveyor U-trough
Shaftless Screw Conveyor Liner, DURAFLO SPX
Inclined conveyor U trough