Massa och papper

SPIRAC har erfarenhet av vattenrening för massa- och pappersindustrin, samt vissa aspekter av systemdesign och kompletta system för slamhantering.

Våra produkter och lösningar hanterar:

  • Transport och avvattning av grovt avfall
  • Transport av massa och slam
  • Separation av avfallsflöden
  • Klassificering och transport av sand
  • Olika avskiljningssystem för avloppsvatten

Bläck eller lim påverkar egenskaperna för avloppsvattnet i korrugeringsanläggningar och olika produktionsmetoder eller råa produkter i massafabriker kan förändra egenskaperna för avloppsvattnets flöde.

Vi vet att olyckor kan inträffa och mot bakgrund av den kunskapen konstruerar vi robusta produkter och lösningar som alltid ger önskat resultat.