Rens hanteringslösningar

SPIRAC's rens hanteringsutrustning sammanför vår unika spiral teknik för att skapa systematiserade lösningar som är strömlinjeformade och robusta.

SPIRAC levererar lösningar som kan bestå av en fristående enhet, eller ett komplett rens materialhanteringssystem bestående av rensgaller, transportörer, tvättare, avvattnare och SPIROTAINERs® (containersystem).

Alla SPIRAC rens produkter är lätta att installera, hållbara och praktiskt taget underhållsfria. De inkorporerar också fördelarna med en kompakt design, pålitlig drift och låg strömförbrukning.

Solutions

Recent News