Rensgaller

Screening är den första enheten operationen användes vid reningsverk. Det avlägsnade renset innehåller trasor, papper, plast, avförning och fasta mineral ämnen.

Renshantering förhindrar skador och stopp av rörledningar, tillbehör och utrustningen i nedströms. Volymen hanterat rens beror inte bara på separations storleken på rensgallret, men också på vilken typ av avloppssystem.

  • SPIROGUARD® Compact Cleaner (CC) Gallret är utformat som en fristående enhet för pump flödesapplikationer.

    SPIROGUARD® Channel Screen (CS) Galler kan installeras för en mängd olika flödeshastigheter och vattennivåer så som uppströms och nedströms. Lutningsvinkeln beror på de konkreta kanal specifikationer.

Download the SPIROGUARD® Product Brochure

 

Solutions

Recent News