Sand hanteringslösningar

Som branschledare och global leverantör, levererar SPIRAC väl bevisade system för avlägsnandet av sand från avloppsvatten.

System kan utformas med hjälp av en rad effektiva produkter för separering, tvättning, transport och slutligen lagring och transport i en SPIROTAINER®.

Produkter för sand borttagning inkluderar den etablerade SPIRAC Sand Vortex som, när den används i ett sand infångande system erbjuder fördelar såsom låg strömförbrukningen, lågt underhållsbehov , låg start kostnad, minimalt fotavtryck och färre rörliga delar för enkel och tillförlitlig drift. Samt SANDSEP  och SANDWASHTM.

SANDSEP® är en högeffektiv enhet konstruerad för att separera sand och andra föroreningar från process och avloppsströmmar.

SPIRAC erbjuder flera olika nivåer för sandtvätt, från enkel sköljning till en högt effektiv satsvis tvättning, med modellen SGW. Denna är utformad för applikationer där synliga organiska material i sand är oacceptabelt.

SANDSEP® product brochure
SANDWASHTM product brochure

SPIRAC Grit Vortex product brochure

Solutions

Recent News