SAND KAMMARE

High capacity grit settling tanks
Grit chamber samples

Sandkammare kan vara upp till 50 m långa för att passa mycket hög kapacitet sand- kornsedimenteringstankar.

De gjutna-på-plats SS tråg är enkla att installera och har en lång livslängd. De låga varvtal (4-6 RPM) ger låg turbulens och ett högt vridmoment. Sandkammaren transporterar sandkorns material ut i sumpkammaren där resten av sandkorns materialet kommer att tas bort med hjälp av en sandpump. En vanlig packbox ger en axeltätning upp till 8m vatten huvudet.

Technical details

  • Low RPM

Product benefits

  • Long life expectancy and minimal wear of components, making the system virtually maintenance free.
  • Low power usage for greater energy savings.
  • Less wear means less down time, and greater productivity for your facility.

Solutions

Recent News