SANDSEP® - Sand Separation

En SANDSEP® är en högeffektiv enhet konstruerad för att separera sand och andra föroreningar från process- och avloppsströmmar.

Designen av inloppssektionen minskar turbulensen till ett minimum och skapar ett optimalt flödesmönster för effektiv sedimentering.
 
De fasta ämnena sedimenteras i botten av klassificeraren, som innehåller en spiral. Spiralen transporterar sediment långsamt (hastigheter hålls till cirka 5 rpm för att minimera turbulens) till en lutande eller vertikal transportör som sedan släpper ut sand.
 

Funktioner och Fördelar

Spiral transportering = ingen ansamling kommer någonsin att ske och inga mellan- eller slutlager under vatten

  • Kompakt och robust design
  • Låg hastighet = lång livslängd
  • Låg energiförbrukning = kostnadsbesparingar
  • Kompakt och robust konstruktion = låga underhållskostnader
  • Så gott som underhållsfri
SANDSEP® Classifier 3D Model exterior
SANDSEP® Classifier 3D Model interior
SANDSEP® Classifier  installation