SANDWASH SANDTVÄTT

Clean grit without organics
SANDWASH Grit Washer

Denna är designad för tillämpningar där synliga organiska material på sand är oacceptabelt. 

Inmatad ifrån en virvel med luftat sandfång, detritor tank, eller annan form av sand-kornseparation antingen genom trycklufts eller sand pump utnyttjar SANDWASH® sandtvätt en multi -steg tvättprocess för att avlägsna organiska ämnen och andra större, lägre densitets material som skall återföras till den nedströms belägna biologiska behandlingen.

Funktioner och Fördelar:

 • Den långsamma hastigheten hos den lutande sand avvattnings transportören minimerar slitage och samtidigt töms på högkvalitativt sand
 • Den mellanliggande omröraren förhindrar blockering av det organiska urladdnings utloppet
 • Rotationen av omröraren under tvättcykeln främjar separation av kvarvarande sandpartiklar ifrån organiska material som stiger och strömmar över fördämningen då tvätt vatten ger en uppåtriktad flödesström
 • Den intermittenta öppning och stängning av den manövrerade kulventilen gör det möjligt att ackumulerade organiska material i sandtvätts tanken spolas ut från gång till gång

Technical details

 • Available in hydraulic capacities ranging from; 1l/sec (950GPH)  to 30l/sec (29000GPH).*
 • Solids handling capacities ranging from; ≤500kg/hr (1100lb/hour) to 2,000kg/hr (4400lb/hour).*
 • Solids capture and extraction, typically 95% of particles ≥0.2mmØ. Grit S.G. 2.65 with an average B.D of 1600kg/m³ (100lb/ft3).*
 • Organic content residue in grit – typically ≤5%
 • DS of washed and dewatered grit - typically 75% to 85%.*

*depending on site conditions.

 

Solutions

Product benefits

 • The slow speed of the inclined grit dewatering conveyor minimizes wear whilst discharging high quality grit.
 • The intermediate stirrer prevents blockage to the organics discharge outlet.
 • The rotation of the stirrer during the washing cycle promotes the separation of residual grit from organic which rises and flows over the weir as washing water provides an upward flow stream.
 • The intermittent opening and closing of the actuated ball valve allows accumulated organics in the grit washer tank to be flushed out from time to time.
 • Complete aftermarket support available.

Recent News