SANDWASH SANDTVÄTT

Denna är designad för tillämpningar där synliga organiska material på sand är oacceptabelt. 

Inmatad ifrån en virvel med luftat sandfång, detritor tank, eller annan form av sand-kornseparation antingen genom trycklufts eller sand pump utnyttjar SANDWASH® sandtvätt en multi -steg tvättprocess för att avlägsna organiska ämnen och andra större, lägre densitets material som skall återföras till den nedströms belägna biologiska behandlingen.

Funktioner och Fördelar:

  • Den långsamma hastigheten hos den lutande sand avvattnings transportören minimerar slitage och samtidigt töms på högkvalitativt sand
  • Den mellanliggande omröraren förhindrar blockering av det organiska urladdnings utloppet
  • Rotationen av omröraren under tvättcykeln främjar separation av kvarvarande sandpartiklar ifrån organiska material som stiger och strömmar över fördämningen då tvätt vatten ger en uppåtriktad flödesström
  • Den intermittenta öppning och stängning av den manövrerade kulventilen gör det möjligt att ackumulerade organiska material i sandtvätts tanken spolas ut från gång till gång
SANDWASH® interior
SANDWASH®  exterior
SANDWASH® sample