Silor med aktiv botten

SPIRAC har varit den marknadsledande leverantören av silor och dockningsplatser med aktiv botten sedan 80-talet. Hundratals lyckade installationer är i drift jorden runt, många av dem sedan flera årtionden.

SPIRACs ® silor och trattsystem med aktiv botten är specialkonstruerade för användning i reningsverk, i synnerhet för lagring, förflyttning och utlastning av avvattnat slam. Silorna och trattarna byggs med standardiserade konstruktionsegenskaper. Storlek och riktning kan dock anpassas till de flesta kunders behov.

Det finns tre standardkonfigurationer som ger ett brett spektrum av kostnadseffektiva utformningar. Sådana silor laddas uppifrån, normalt med axellösa lutande eller kombinerade vertikala/horisontella spiraltransportörer, och utlastning sker med axellösa skruvar med aktiv botten och stor diameter/stor stigning. Oavsett hur klibbigt eller torrt slammet är eliminerar systemen med aktiv botten risken för att det uppstår valv, döda zoner eller flaskhalsar som försämrar flödet. Den grundläggande utformningen av silorna omfattar estetiska överväganden som symmetri, enhetlighet och precision i tillverkningen.

Funktioner och fördelar hos SPIRAC tömningssystem med aktiv botten:

  • Förhindrar uppbyggnad av valv
  • Effektiv hantering av klibbiga eller trådiga material med ojämn konsistens och främmande föremål
  • Utlastning med hög kapacitet • Lågt varvtal/låg drifttid innebär att slitdelarna i silon kommer att hålla 15-20 år
  • Låg energiförbrukning
  • Hög driftsäkerhet
  • Mycket enkelt styrsystem
  • Inbyggd redundans tack vare drift med flera skruvar
  • Mycket få rörliga delar
  • Låga krav på underhåll
Live Bottom Silo 3D
Live Bottom Silo Shaftless Spiral Conveyors
Live Bottom Silo Example