Silor med aktiv botten

Storage and outloading
Live Bottom Outloading with Shaftless Spiral Conveyors

SPIRAC har varit den marknadsledande leverantören av silor och dockningsplatser med aktiv botten sedan 80-talet. Hundratals lyckade installationer är i drift jorden runt, många av dem sedan flera årtionden.

SPIRACs ® silor och trattsystem med aktiv botten är specialkonstruerade för användning i reningsverk, i synnerhet för lagring, förflyttning och utlastning av avvattnat slam. Silorna och trattarna byggs med standardiserade konstruktionsegenskaper. Storlek och riktning kan dock anpassas till de flesta kunders behov.

Det finns tre standardkonfigurationer som ger ett brett spektrum av kostnadseffektiva utformningar. Sådana silor laddas uppifrån, normalt med axellösa lutande eller kombinerade vertikala/horisontella spiraltransportörer, och utlastning sker med axellösa skruvar med aktiv botten och stor diameter/stor stigning. Oavsett hur klibbigt eller torrt slammet är eliminerar systemen med aktiv botten risken för att det uppstår valv, döda zoner eller flaskhalsar som försämrar flödet. Den grundläggande utformningen av silorna omfattar estetiska överväganden som symmetri, enhetlighet och precision i tillverkningen.

Funktioner och fördelar hos SPIRAC tömningssystem med aktiv botten:

 • Förhindrar uppbyggnad av valv
 • Effektiv hantering av klibbiga eller trådiga material med ojämn konsistens och främmande föremål
 • Utlastning med hög kapacitet • Lågt varvtal/låg drifttid innebär att slitdelarna i silon kommer att hålla 15-20 år
 • Låg energiförbrukning
 • Hög driftsäkerhet
 • Mycket enkelt styrsystem
 • Inbyggd redundans tack vare drift med flera skruvar
 • Mycket få rörliga delar
 • Låga krav på underhåll

Technical details

 • Storage capacity: 25 - 1000m(32-1300 yd3)
 • Outloading Capacity 0-200 m3/hr (0-260 yd3/hr)

Solutions

Product benefits

 • Prevents material bridging
 • Efficient handling of sticky or fibrous inconsistent materials and foreign objects
 • High capacity outloading rates
 • Low RPM/low run hours mean wear components inside silo will last 15-20 years 
 • Low power consumption
 • Reliable operation
 • Very simple control system
 • Built in redundancy through multiple screw operation
 • Very few moving parts
 • Low maintenance

Recent News