Slakterier och kötthantering

SPIRAC har mångårig erfarenhet av vattenrening för alla typer av köttslakterier, slakthus och anläggningar för kötthantering, samt allt som förknippas med design av vattenreningssystem, konstruktion av primära vattenreningssystem och kompletta avvattnings- och styrsystem.

Våra lösningar och produkter ger högre effektivitet och erbjuder:

  • Avskiljning av avloppsvatten
  • Avvattning av maginnehåll
  • Transport av biprodukter/avfall