SPIROGUARD®

SPIROGUARD®  kombinerar mekanisk avskiljning med hjälp av galler, transport, avvattning och bortföring av fasta ämnen från inloppsvatten och processflöde i en kompakt maskin.

Download the SPIROGUARD® Product Brochure

Enheten är robust, lätt att installera och praktiskt taget underhållsfri med sin enda rörliga del. Låg hastighet i kombination med automatisk intermittent drift ger ett pålitligt och effektivt system.

SPIROGUARD® KANALGALLER (CS)

SPIROGUARD®CS-galler kan användas för många olika flöden, i vattennivåer uppströms och nedströms. Lutningsvinkeln beror på kanalegenskaperna i det konkreta fallet.

Typiska användningsområden:

  • Inloppet i reningsverk
  • Massa- och pappersindustrin
  • Vinindustrin för bortföring av kärnor och skal
  • Livsmedelsindustrin

SPIROGUARD® CC-GALLER

SPIROGUARD® CC-galler är konstruerat som en separat enhet för pumpmatade tillämpningar. Idealiskt som avskiljare med galler på mottagningssidan på en tanker – robust och lätt att installera. Har bara en rörlig del och är därmed praktiskt taget underhållsfritt. Låg hastighet i kombination med automatisk intermittent drift ger ett pålitligt och effektivt system.

Funktioner och fördelar:

  • Lågt varvtal = låga underhållskostnader
  • Låg energiförbrukning = kostnadsbesparing
  • Kompakt, robust design = maskinen är praktiskt taget underhållsfri
  • Maskinbeklädnad med gångjärn = enkel inspektion av skruven
  • Axellösa skruvar har inget mellan- eller ändlager = materialet packas inte ihop