SPIROGUARD® Screen

Shaftless Spiral Screen as Compact Cleaner or Channel Screen
SPIROGUARD® Shaftless Screw Conveyor Screen

SPIROGUARD®  kombinerar mekanisk avskiljning med hjälp av galler, transport, avvattning och bortföring av fasta ämnen från inloppsvatten och processflöde i en kompakt maskin.

Enheten är robust, lätt att installera och praktiskt taget underhållsfri med sin enda rörliga del. Låg hastighet i kombination med automatisk intermittent drift ger ett pålitligt och effektivt system.

SPIROGUARD® KANALGALLER (CS)

SPIROGUARD®CS-galler kan användas för många olika flöden, i vattennivåer uppströms och nedströms. Lutningsvinkeln beror på kanalegenskaperna i det konkreta fallet.

Typiska användningsområden:

 • Inloppet i reningsverk
 • Massa- och pappersindustrin
 • Vinindustrin för bortföring av kärnor och skal
 • Livsmedelsindustrin

SPIROGUARD® CC-GALLER

SPIROGUARD® CC-galler är konstruerat som en separat enhet för pumpmatade tillämpningar. Idealiskt som avskiljare med galler på mottagningssidan på en tanker – robust och lätt att installera. Har bara en rörlig del och är därmed praktiskt taget underhållsfritt. Låg hastighet i kombination med automatisk intermittent drift ger ett pålitligt och effektivt system.

Funktioner och fördelar:

 • Lågt varvtal = låga underhållskostnader
 • Låg energiförbrukning = kostnadsbesparing
 • Kompakt, robust design = maskinen är praktiskt taget underhållsfri
 • Maskinbeklädnad med gångjärn = enkel inspektion av skruven
 • Axellösa skruvar har inget mellan- eller ändlager = materialet packas inte ihop

Technical details

SPIROGUARD® CS – Channel Screen  

 • Aperture 2mm to 6mm perforated holes and 1 - 3mm wedgewire.
 • Hydraulic flow up to 500l/sec.(11.4MGD)
 • Standard and custom designs to suit client / site specific requirements.
 • Shaftless spiral that do not require a centre-pipe, intermediate or end bearings – thus minimising any potential for undesired blockages.
 • Space saving prefabricated solution with minimal civil works and installation time.
 • Unique pushing drive configuration with adjustable back pressure settings. [with optional compaction head].
 • Volume reduction typically 35% to 65% [CCP type]
 • Dry solids (DS) content typically 35 to 45% [CCP type]
 • Low capital cost, low power consumption, few moving parts – therefore low maintenance and operating cost.
 • High screen capture ratio’s; [perforated screen media]
      2mm Ø @ 75-83% Estimated
      3mm Ø @ 75% SCR [UWKIR – NSEF Certified]
      5mm Ø @ 59-60% SCR Estimated
      6mm Ø @ 52% SCR [UWKIR – NSEF Certified].
 • Complete aftermarket support available.

SPIROGUARD® CC – Compact Cleaner 

 • Aperture 2mm to 6mm perforated and 1mm to 3mm wedgewire.
 • Hydraulic flow up to 300l/sec (7MGD).
 • Standard and custom designs to suit client / site specific requirements.
 • Shaftless spiral that do not require a centre-pipe, intermediate or end bearings – thus minimising any potential for undesired blockages.
 • Low capital cost, low power consumption, few moving parts – therefore low maintenance and operating cost.
 • High screen capture ratio’s; [perforated screen media]
      2mm Ø @ 75-83% Estimated
      3mm Ø @ 75% SCR [UWKIR – NSEF Certified]
      5mm Ø @ 59-60% SCR Estimated
      6mm Ø @ 52% SCR [UWKIR – NSEF Certified]
 • Complete aftermarket support available.

 

Solutions

Product benefits

 • Low operating speed = low maintenance costs
 • Low energy consumption = cost savings
 • Compact, robust design = that the machine is virtually maintenance free
 • Hinged covers = easy inspection of spiral
 • Shaftless Spiral have got no intermediate or end bearings = material build up or blockage will never occur

Recent News