SPIROLIFT® Vertikal transportteknik

SPIRAC är den globala marknadsledaren i fråga om vertikal slamtransport med hundratals SPIROLIFT® installationer jorden runt. Den här beprövade tekniken ger avsevärda fördelar i kostnader och drift jämfört med alternativa metoder för vertikal transport av slam.

SPIROLIFT ® vertikala transportörer har ett åttkantigt tråg och foder. Fodrets hörn ger ett motstånd som bidrar till att hindra hala material från att bilda en roterande plugg och därmed förflyttas materialet lättare vertikalt med skruven. Skruvar med bred yta och kort stigning ger en stor lyftande yta och mycket lite material som faller tillbaka genom centrum av skruven. Till skillnad från spiraler med axel som kan skapa problem med ansamling av material runt axeln, särskilt vid utloppet, lämnar axellösa spiraler ifrån sig materialet effektivt till den mottagande transportören.

SPIROLIFT® vertikala åttkantiga (OK) transportskruvar är specialkonstruerade för att klara vertikal transport av avvattnat slam och andra svårtransporterade material.

Funktioner och fördelar:

  • Lämpliga för många olika typer av slam och vätskehalt
  • Försumbart slitage på fodret eftersom spiralen inte har kontakt med det
  • Upp till 13 m (40 ft) lyft per steg, upp till 3 steg
  • Enkelt genomlopp för främmande föremål
  • Slutet system stoppar lukt, buller och damm
Shafltess Spiral Conveyor (octagonal trough)
Shaftless Screw Conveyor Liner, DURAFLO SPX
Vertical Shaftless Screw Conveyor, Octagonal Trough (OK Trough)