SPIROPAC®

Heavy-duty screw press
SPIROPAC Dewaterer & Compactor
The SPIROPAC® är en kraftig axellös skruvpress som komprimerar grovt material med enhetliga eller blandade storlekar. SC-modellen uppnår exceptionellt hög komprimering genom kombinationen av en extremt stark spiral, lågt varvtal och mycket högt moment som ger högt tryck på materialet som ska komprimeras.
 
En plugg bildas mot dubbla mottrycksplattor som kan anpassas efter kraven på komprimering. SPIRAC SC-D är en kompaktor med avvattningsområde som tillval för våta material.
 
Typiska tillämpningar:
 • Avvattning av avfall från pappersmassa
 • Kommunala reningsverk
 • Grovt industriellt avfall
 • Avfall från shoppingcentra
 • Grovt avfall från livsmedelsindustrin
 • Slakterier
 
Funktioner och fördelar:
 • Extremt hög komprimering – upp till 90 %
 • Hög kapacitet • Kraftig konstruktion
 • Utrymmesbesparande
 • Hög effektivitet
 • Hög tillförlitlighet
 • Inga mellanliggande eller ändlager
 • Praktiskt taget underhållsfritt
 • Fullständigt innesluten
 • Låg kapitalkostnad
 • Hanterar skrymmande material

Technical details

 • Extremely high compaction rate – up to 90%
 • Heavy-duty construction
 • Spiral diameter 480 to 600mm
 • Spiral Material Special Mild Steel or Stainless Steel 
 • Weight 600 to 900 kg
 • Length 2500mm, Width 1080 to 1215mm and Height 1000 to 1100 mm 

Product benefits

 • High capacities
 • Space saving
 • High efficiency and reliability makes this equipment virtually maintenance free
 • No intermediate or end bearings
 • Completely enclosed
 • Low capital cost
 • Handles bulky materials

Typical applications

 • Dewatering of paper mill pulper rejects
 • Municipal sewage treatment plants
 • Industrial coarse waste
 • Shopping centre waste
 • Food industry coarse waste
 • Abattoirs

Recent News