SPIROPAC®

The SPIROPAC® är en kraftig axellös skruvpress som komprimerar grovt material med enhetliga eller blandade storlekar. SC-modellen uppnår exceptionellt hög komprimering genom kombinationen av en extremt stark spiral, lågt varvtal och mycket högt moment som ger högt tryck på materialet som ska komprimeras.
 
En plugg bildas mot dubbla mottrycksplattor som kan anpassas efter kraven på komprimering. SPIRAC SC-D är en kompaktor med avvattningsområde som tillval för våta material.
 
Typiska tillämpningar:
 • Avvattning av avfall från pappersmassa
 • Kommunala reningsverk
 • Grovt industriellt avfall
 • Avfall från shoppingcentra
 • Grovt avfall från livsmedelsindustrin
 • Slakterier
 
Funktioner och fördelar:
 • Extremt hög komprimering – upp till 90 %
 • Hög kapacitet • Kraftig konstruktion
 • Utrymmesbesparande
 • Hög effektivitet
 • Hög tillförlitlighet
 • Inga mellanliggande eller ändlager
 • Praktiskt taget underhållsfritt
 • Fullständigt innesluten
 • Låg kapitalkostnad
 • Hanterar skrymmande material
SPIROPAC 3D exterior