SPIROPRESS®

Combines conveying, dewatering and volume reduction
SPIROPRESS screenings dewaterer

SPIROPRESS®är en enkel men effektiv avvattnare som kombinerar transport, avvattning och volymreducering i en och samma kompakta enhet. SPIROPRESS® är en transportör med ett pressområde i ena änden, vilket gör att den långa transporten och samtidiga avvattningen till en idealisk systemlösning.

SPIROPRESS® erbjuder hög kapacitet och effektiv drift vilket innebär låg energiförbrukning och minimala underhållskostnader.

Prestanda

 • Volymreducering upp till 70 %*
 • Viktreducering upp till 70 %*
 • Avvattningseffektivitet upp till 50 %* torrsubstans
 • Kapacitet upp till 30 m³/h beroende på faktiska lokala förhållanden

* beroende på faktiska förhållanden på platsen

Fördelar

 • Hög kapacitet
 • Enkel, robust maskin
 • Utrymmesbesparande
 • Hög effektivitet
 • Hög tillförlitlighet
 • Inga mellan- eller ändlager
 • Praktiskt taget underhållsfritt
 • Fullständigt innesluten

Technical details

 • Dewatered final product; typically, 35% to 45% D.S. content.
 • Volume reduction; typically, 40% to 80%.
 • Low capital cost, low power consumption, few moving parts – therefore low maintenance and operating cost.
 • Complete aftermarket support available.

Solutions

Product benefits

 • Shaftless spiral - that do not require a centre-pipe, intermediate or end bearings – thus minimising any potential for undesired blockages.
 • High fill factors, low rpm – high torque and low power usage.
 • Adjustable pressure plate for optimum dewatering performance.

Recent News