SPIROPRESS®

SPIROPRESS®är en enkel men effektiv avvattnare som kombinerar transport, avvattning och volymreducering i en och samma kompakta enhet. SPIROPRESS® är en transportör med ett pressområde i ena änden, vilket gör att den långa transporten och samtidiga avvattningen till en idealisk systemlösning.

SPIROPRESS® erbjuder hög kapacitet och effektiv drift vilket innebär låg energiförbrukning och minimala underhållskostnader.

Prestanda

 • Volymreducering upp till 70 %*
 • Viktreducering upp till 70 %*
 • Avvattningseffektivitet upp till 50 %* torrsubstans
 • Kapacitet upp till 30 m³/h beroende på faktiska lokala förhållanden

* beroende på faktiska förhållanden på platsen

Fördelar

 • Hög kapacitet
 • Enkel, robust maskin
 • Utrymmesbesparande
 • Hög effektivitet
 • Hög tillförlitlighet
 • Inga mellan- eller ändlager
 • Praktiskt taget underhållsfritt
 • Fullständigt innesluten
SPIROPRESS® 3D model
SPIROPRESS® Sample
SPIROPRESS® Sample