SPIROWASH® COMPACT/HIGH FLOW

Screening washing, volume and weight reduction
SPIROWASH® screenings washer and dewaterer

När fingaller installeras i kommunala reningsverk alstrar de stora volymer fekalie- och organiskt material från avskiljningen. Normalt tvättas det organiska materialet bort av en tvätt/avvattnare, som reducerar volym och vikt av det avskilda materialet och komprimerar det.

VAD ÄR SPIROWASH®?

SPIROWASH®är en grupp maskiner som hanterar rått avskilt flöde på upp till 8 m³/h som standard men kan ta emot upp till 12 m³/h för de större modellerna. Tvätt/kompaktormaskinen tvättar kontinuerligt ur organiskt material medan den mekaniskt komprimerar och avvattnar den återstående oorganiska delen.

SPIROWASH®COMPACT/HIGH FLOW är en robust och enkel maskin, okänslig för varierande egenskaper hos det avskilda materialet och sandinnehållet.

SPIROWASH®är konstruerad så att underhållet av alla rörliga delar kan göras från maskinens utsida – det finns inga lager, hjul eller smörjställen på insidan.

Maskinen kan placeras antingen direkt under gallret eller matas av en transportör. Om det krävs tvättning kan man välja HIGH FLOW-modellen som hanterar stora volymer fritt vatten.

SPIROWASH® är idealisk för tillämpningar – inklusive eftermontering – där dess kapacitet, robusthet, kompakta storlek och rengörings/komprimeringsegenskaper utgör ett tydligt framsteg och uppfyller morgondagens rigorösa krav.

Funktioner och fördelar:

 • Låg energiförbrukning
 • Låg tvättvattenförbrukning
 • Hög driftsäkerhet
 • Tolerant mot hög belastning av sand och fett
 • Enkel automatisk styrning som ger stor flexibilitet
 • Urtvättningen uppgår till 80-90 %
 • Avvattnad slutprodukt – upp till 45 % torrsubstans (tvättkompaktor)

Technical details

 • Tolerant to high grit and fat loadings, therefore very reliable under difficult conditions.
 • Typically up to 90% organic removal.
 • Dewatered final product; typically, 35% to 45% D.S. content.
 • Volume reduction; typically, 45% to 85%.
 • Complete aftermarket support available.

 

  Solutions

  Product benefits

  • Low power usage
  • Low washwater usage
  • Highly reliable in operation
  • Low capital cost, low power consumption, few moving parts – therefore low maintenance and operating cost.
  • Simple automatic control for great flexibility

  Recent News