SPIROWASH® COMPACT/HIGH FLOW

När fingaller installeras i kommunala reningsverk alstrar de stora volymer fekalie- och organiskt material från avskiljningen. Normalt tvättas det organiska materialet bort av en tvätt/avvattnare, som reducerar volym och vikt av det avskilda materialet och komprimerar det.

VAD ÄR SPIROWASH®?

SPIROWASH®är en grupp maskiner som hanterar rått avskilt flöde på upp till 8 m³/h som standard men kan ta emot upp till 12 m³/h för de större modellerna. Tvätt/kompaktormaskinen tvättar kontinuerligt ur organiskt material medan den mekaniskt komprimerar och avvattnar den återstående oorganiska delen.

SPIROWASH®COMPACT/HIGH FLOW är en robust och enkel maskin, okänslig för varierande egenskaper hos det avskilda materialet och sandinnehållet.

SPIROWASH®är konstruerad så att underhållet av alla rörliga delar kan göras från maskinens utsida – det finns inga lager, hjul eller smörjställen på insidan.

Maskinen kan placeras antingen direkt under gallret eller matas av en transportör. Om det krävs tvättning kan man välja HIGH FLOW-modellen som hanterar stora volymer fritt vatten.

SPIROWASH® är idealisk för tillämpningar – inklusive eftermontering – där dess kapacitet, robusthet, kompakta storlek och rengörings/komprimeringsegenskaper utgör ett tydligt framsteg och uppfyller morgondagens rigorösa krav.

Funktioner och fördelar:

  • Låg energiförbrukning
  • Låg tvättvattenförbrukning
  • Hög driftsäkerhet
  • Tolerant mot hög belastning av sand och fett
  • Enkel automatisk styrning som ger stor flexibilitet
  • Urtvättningen uppgår till 80-90 %
  • Avvattnad slutprodukt – upp till 45 % torrsubstans (tvättkompaktor)
SPIROWASH® - Screening Press Washer 3D Model Exterior
SPIROWASH® - Screening Press Washer 3D Model Interior
SPIROWASH® Installation