SPIROWASH® high-impact

En samlad lösning för att nå mycket höga nivåer av tvättning av avskilt material, avvattning och volymreducering.

Systemet SPIROWASH®Hi-Impact är avsett för anläggningar där det krävs mycket hög grad av renlighet och eliminering av lukt.

Systemet utnyttjar en 2-stegs tvättprocess och en separat skruvkompaktor som ger branschledande kvalitetsresultat.

Funktioner och fördelar:

  • Torrsubstans över 60 %
  • Bortförande av organiska ämnen >95 %
  • Trasselfritt impellerutförande
  • Finns i flera storlekar
SPIROWASH® Hi Impact 3D Sewage Screenings,Washing and Dewatering, Wash Compactor
SPIROWASH® Hi Impact Installation, Sewage Screenings,Washing and Dewatering, Wash Compactor
SPIROWASH® Hi Impact Washer, Cleaned screenings