SPIROWASH® high-impact

High level of screenings cleanliness
SPIROWASH High-Impact, high level cleanliness

En samlad lösning för att nå mycket höga nivåer av tvättning av avskilt material, avvattning och volymreducering.

Systemet SPIROWASH®Hi-Impact är avsett för anläggningar där det krävs mycket hög grad av renlighet och eliminering av lukt.

Systemet utnyttjar en 2-stegs tvättprocess och en separat skruvkompaktor som ger branschledande kvalitetsresultat.

Funktioner och fördelar:

 • Torrsubstans över 60 %
 • Bortförande av organiska ämnen >95 %
 • Trasselfritt impellerutförande
 • Finns i flera storlekar

Technical details

 • Typically up to 90% organic removal.
 • Dewatered final product; typically, 35% to 45% D.S. content.
 • Volume reduction; typically, 45% to 85%.
 • Organics removal >95%.
 • Tangle free impellor design.

The main standard material of screenings washer construction is 316SS

 • Spiral: Shafted HTMAS fitted with spirobrush over the entire screen length
 • Liners: Duraflo SPX®

Solutions

Product benefits

 •     Tolerant to high grit and fat loadings, therefore very reliable under difficult conditions.
 •     Low rpm, high torque and low power usage.
 •     Low capital cost, low pt.ower consumption, few moving parts – therefore low maintenance and operating cost.
 •     Complete aftermarket support available.

Recent News