STEPGUARD®

Ett självrensande fingaller för vattenbehandling

The STEPGUARD® har innovativa konstruktionslösningar som ersätter många föråldrade konstruktioner som används i liknande galler. Det är det starkaste och mest hållbara fingallret på marknaden.

-fingallret är avsett för montering i kanaler eller tankar. Det avskiljer fasta partiklar som är större än galleröppningarna och för automatiskt ut det uppfångade materialet, samtidigt som det rengör sig självt. Flödesområde från 50 till 2200 liter per sekund.

 

Funktioner och fördelar:

 • Ny konstruktion av fästena för stänger gör det lätt att byta ut dem
 • Bättre uppriktning av stängerna gör det möjligt för SPIRAC att bygga galler med mycket smalare öppningar än några andra galler av den här typen.
 • Dörrarna och de andra delarna av maskinbeklädnaden, liksom det slutna motorutrymmet, är konstruerade för att ge enkel åtkomst och förbättrad säkerhet.
 • Fällbar ”sandklaff” tillåter att sand i suspension passerar utan att erodera distanselementen, slita på stängerna eller fastna. Klaffen vilar på bottensteget och trycker upp flödet, bort från distanselementen i bottnen.
 • En ny position, ”stanna i utgångsläget”, löser det gamla problemet med återgång.
 • En kraftig kugghjulsmotor och transmission, inklusive en unik typ av lager, ger en extremt lång livslängd.
 • Inga kedjor, därför inga kedjedrev i vatten. 
 • 5 mm ram och 3 mm stänger.
 • Lager med stor livslängd och automatisk smörjning.
 • Lågt varvtal. 
 • Praktiskt taget underhållsfritt.