Vinproducenter

SPIRAC:s spiraltransportörer är idealiska för vinproducenter

SPIRAC:s axellösa mottagningsbehållare

Detta är ett beprövat system som är idealiskt för förflyttning/transport av druvor. Den låga hastigheten och den axellösa spiralens unika rörelser ger en skonsam transportrörelse som inte löser upp druvorna i lika hög grad som traditionella metoder. Genom att eliminera centrumröret har vi uppnått högre fyllningshastighet och en signifikant minskning av produktrotationen.

Avskiljning av avloppsvatten för vinproducenter:

  • Beprövade konstruktioner och minimalt underhåll
  • Spiralavskiljning eller stegvis avskiljning
  • Monterade i kanal för flöde med egenkonvektion eller i tank för pumpade flöden
  • Avlägsnar effektivt suspenderade fasta ämnen från avfallsflöden med partiklar ≥1 mm
  • Enkel åtkomst under underhållsperioder
  • Alla system är konstruerade för att pivotera ut ur en kanal eller tank

SPIRAC:s axellösa transportlösningar

Vi är branschledande på axellös spiraltransportörteknik och kan erbjuda horisontella, vinklade eller vertikala transportörer med långa spiraler för mycket svåra geometrier och tillämpningar. SPIRAC:s axellösa transportör använder en kraftig spiral som kallformas av HTMAS (höghållfast mikrolegerat specialstål – som endast är tillgängligt i Sverige) i en specialprocess och vilar på ett foder av SPX Duraflo® (eller speciella slitstänger för mycket nötande produkter), som specialutvecklats för maximal hårdhet och förväntad livslängd med låg friktion.

Recent News