Vad Vi Gör

SPIRAC LEVERERAR LÖSNINGAR FÖR MATERIALHANTERING FÖR KOMMUNALT OCH INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN

Mekanisk avskiljning och hantering av sand och slam i kommunala reningsverk är det SPIRAC fokuserar på, men SPIRAC erbjuder också transport, avvattning och tvättning i industriella tillämpningar.

I över 40 år har SPIRAC varit marknadsledande i fråga om system med axellösa transportörsystem, sandfång och siktning såväl som inloppslösningar, inklusive mekanisk avskiljning med hjälp av galler, tvättning, komprimering, inneslutning och transportsystem. SPIRAC har kontor runt om i världen och kan erbjuda lösningar för materialhantering, baserade på internationella och lokala erfarenheter. Med SPIRAC:s breda produktprogram och erfarna team av försäljare, konstruktörer och projektledare kan vi erbjuda paketlösningar för alla reningsverk, från de minsta till de största. SPIRAC är också betydande leverantörer av slamsilosystem. Vi erbjuder komplett konstruktion, tillverkning och installation för effektiv, ren och luktfri hantering av system med stor eller liten kapacitet.

Framför allt understöder vi utrustningen och är stolta över att kunna ta ansvar för lyckade installationer.

Och kom ihåg att fullständiga eftermarknadstjänster ingår i SPIRAC:s enastående service.

Recent News