Vilka är vi?

Vi är ett teknikföretag som konstruerar, tillverkar, installerar och underhåller förstklassiga, skräddarsydda lösningar för hantering av avloppsvatten för kommunala och industriella kunder jorden runt.

Den geniala tekniken i våra utrymmesbesparande SPIRAC axellösa skruvtransportörer skiljer oss från andra och skapar en unik effektivitet i ert projekt. Förutom SPIRAC:s teknik med axellösa skruvtransportörer konstruerar och levererar vi också andra produkter för hantering av avloppsvatten – mekanisk avskiljning med hjälp av galler, avvattning, komprimering, lagring och transport.

Vår expertis omfattar alla branscher och lösningar som kan tillämpas på avloppsvatten. Vi tar gärna på oss utmanande uppdrag och vi hjälper med nöje våra kunder att bygga upp lösningar som är hållbara för framtiden. Produkter och system utvecklas och förbättras ständigt för att hantera ägarnas och operatörernas växande miljöansvar för reningsverk och tillverknings- och processindustri.

Historia

SPIRAC startade tillverkningen 1966 i Sverige. Då lanserades axellösa spiraltransportörer för de europeiska reningsverken. Företagets huvudkontor flyttades till Australien på 90-talet. Företaget växte snabbt på 80- och 90-talet tack vare breddat produktprogram och mer avancerad teknik, såväl som expansion på regionala och globala marknader.

Marknader

SPIRAC har verksamhet i Nord- och Sydamerika, Asien, Mellanöstern och Europa.

SPIRAC har försäljnings- och tillverkningsenheter i Australien, Storbritannien, USA, Nederländerna och Sverige.

Recent News