SYSAV (Biogas i Malmö) - biogas förbehandlingsanläggning

01/10/2015
SPIRAC har levererat utrustning till teknikföretaget Goodtech (slut kund SYSAV i Malmö ). SYSAV behandlar källsorterat matavfall och livsmedelsavfall i en förbehandlingsanläggning. Den producerade ”slurryn” som innehåller organisktmaterial, ska behandlas biologiskt i en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel. SPIRAC har levererat en tippficka med volym 45 m3 samt samtliga (10 st) axellösa spiral transportörer som används för transport av matavfall till och från  övrig avfallutrustning som ingår i den kompletta leveransen ifrån Goodtech för att ta emot och förbehandla organiskt avfall för biogasproduktion vid SYSAV i Malmö. Anläggningen är dimensionerad för 16 ton per timme källsorterat matavfall och livsmedelsavfall.
 
I leveransen ingår egenutvecklad utrustning för att ta emot och transportera det organiska avfallet. Leveransen gjordes under hösten 2014 och provkörning är nu i gång sedan i början av 2015.