COMBIGUARD®

For the smallest to the largest WWTP

COMBIGUARD® har utvecklats för att uppfylla kraven i små och medelstora kommunala gemenskaper för inlopps verk i reningsverken för avlägsnandet av rens och sand.

COMBIGUARD® Enheten kombinerar funktionerna ifrån SPIROGUARD® Compact Cleaner (CC) rensgaller och SANDSEP (Classifier). Lägg till dessa funktioner rens, renstvätt, avvattning och flotation för att skapa ett komplett inlopps-verks systemet.

Typ 1 involverar STEPGUARD® med eller utan manuell Bar Screen by-pass, SPIROWASH® och SANDSEP® (rektangulär tank med horisontella och lutande transportörer)

Typ 2 involverar STEPGUARD® med eller utan manuell Bar Screen by-pass, SPIROWASH® Vortex enhet och SANDSEP®. Vi erbjuder ett brett utbud av kombinationer mellan utrustningar, som gör det möjligt för denna typ av COMBIGUARD® att anpassas till begärda flödesstorlekar.

Typ 3 SPIROGUARD® CC enhet med eller utan manuell Bar Screen by-pass och SANDSEP®.

Typ 4 SPIROGUARD® CC enhet med eller utan manuell Bar Screen by-pass och en SANDSEP® (rektangulär tank med horisontella och lutning transportörer).

Funktioner och Fördelar:

 • Komplett rens, grus avskiljning och tvättsystem
 • Anpassad design och layout för att passa kundens specifika krav
 • Ytbesparande lösning
 • Låg kapitalkostnad, låg strömförbrukning och låg användning tvättvatten
 • Prefabricerad - minskad installationstid på plats
 • Få rörliga delar och därför lågt underhåll
 • Enkel / pålitlig drift på grund av låg tryckfall
 • Effektiv över ett brett flöde
 • Enkel automatisk styrning för flexibilitet

Technical details

 • A complete screening, grit capture and washing system.
 • COMBIGUARD® Type 1 capacity is up to 160l/sec (3.6MGD) and Type 2 can be adapted to any flow.  
 • Designs and layout able to be customised to suit client-specific requirements. Space-saving solution for facilities requiring low equipment footprint.
 • A prefabricated solution that requires greatly reduced installation time on site.
 • SPIRAC technology with few moving parts, meaning lower maintenance and down time.
 • Simple and reliable operation due to low head loss. Effective operation across a wide flow.

Solutions

 

Product benefits

 • A complete screening and grit system.
 • Low capital cost, power consumption and wash-water usage.
 • Space-saving solution for facilities requiring a low equipment footprint.
 • A prefabricated solution that requires greatly reduced installation time on site.
 • SPIRAC technology with few moving parts, meaning lower maintenance and downtime.
 • Designs and layout able to be customised to suit client-specific requirements.
 • Simple and reliable operation due to low head loss.
 • Effective operation across a wide flow.
 • Simple automatic control offering great flexibility for facility workers.

Recent News