Grit Vortex

Separate high density grit particles

En serie enheter för sandfångst och utlastning, lämpliga för färdiggjutna betongsstrukturer eller som separata strukturer i rostfritt stål eller målat kolstål.

 Grit Vortex är konstruerad för att skilja sandpartiklar med hög densitet från organiskt material med lägre densitet med hjälp av en roterande virvelimpeller. Sandpartiklarna drivs ut till den runda tankens insida och sjunker till bottensumpen. Därifrån förs de bort intermittent av en fläkt eller sandpump. Organiskt material och större föremål förblir i suspension. De lämnar tanken och bearbetas nedströms. Enkelheten, effektiviteten och den bekymmersfria konstruktionen hos SPIRAC® Grit Vortex ger många års drift utan problem.

Funktioner och fördelar:

 • Kostnadseffektiv konstruktion = låg kapitalkostnad och låg energiförbrukning
 • Beprövad teknik = få rörliga delar, lite underhåll
 • Enkel/tillförlitlig drift tack vare låga tryckförluster
 • Litet utrymmeskrav trots stort flöde
 • Effektiv inom ett brett område av flöde och sandbelastning
 • Storlekar och placering anpassade till alla flöden
 • Kan levereras som ett komplett sandfång- och tvättsystem i kombination med SANDWASHTM (Grit Washer)

Technical details

 • Vortex grit systems are designed to capture/arrest grit or other similar matter; with an S.G ≥ 2.65 
 • Typical grit particle capture performance:
Part Size Range         Ave
 >0.3mm  92-98% +95%
0.2mm to 0.3mm 80-90%        +85%
0.15mm to 0.2mm 70-80%        +75%
 • The settled grit/slurry is then periodically agitated / sparged throughout the day and intermittently extracted with a blower/air-lift system or appropriately selected grit pumps.       

  

Solutions

Product benefits

 • Cost effective design = Low capital cost and low power consumption
 • Proven technology = Few moving parts therefore low maintenance
 • Simple/reliable operation due to low head loss
 • Small footprint for large flowrates
 • Effective across a wide flow and grit load range
 • Range of sizes and arrangements to suit all application flow rates
 • Can be supplied as a complete grit capture and washing system in combination with SANWASHTM (Grit Washer)
 • Complete aftermarket support available.

Recent News