SANDSEP® - Sand Separation

Grit Classifier
SANDSEP Grit Classifier

En SANDSEP® är en högeffektiv enhet konstruerad för att separera sand och andra föroreningar från process- och avloppsströmmar.

Designen av inloppssektionen minskar turbulensen till ett minimum och skapar ett optimalt flödesmönster för effektiv sedimentering.
 
De fasta ämnena sedimenteras i botten av klassificeraren, som innehåller en spiral. Spiralen transporterar sediment långsamt (hastigheter hålls till cirka 5 rpm för att minimera turbulens) till en lutande eller vertikal transportör som sedan släpper ut sand.
 

Funktioner och Fördelar

Spiral transportering = ingen ansamling kommer någonsin att ske och inga mellan- eller slutlager under vatten

 • Kompakt och robust design
 • Låg hastighet = lång livslängd
 • Låg energiförbrukning = kostnadsbesparingar
 • Kompakt och robust konstruktion = låga underhållskostnader
 • Så gott som underhållsfri

Technical details

 • Grit S.G ≤2.65 with an average B.D of 1600kg/m³ (100lb/ft3).
 • Hydraulic capacities from ≤5l/sec. (0.1MGD) to ≤35l/sec. (0.8 MGD).*
 • Dryness of output product – typical 60% to 80 % D.S (Subject to sparge and wash options – prior to discharge).*
 • Organic residue; typically, ≤15% with the combined spray bar and sparge tube options.*
 • Shaftless spiral - that do not require a centre-pipe, intermediate or end bearings – thus minimising any potential for undesired blockages.

*depending on site conditions

 

 

 

Product benefits

 • Spiral conveying = no build-up will ever occur and no intermediate or end bearings under water
 • Few moving parts result in a compact and robust design = low maintenance and operating cost.
 • Low speed/RPM = long life-expectancy and high torque.
 • Low energy consumption = cost savings. 
 • Complete aftermarket support available.

    
    

Recent News