Meet us at Vatten2023 at Booth B06:12!

04/10/2023
  • Europe News
  • Exhibitions & Meetings

We look forward to meeting you at the Vatten2023 exhibition, which will take place from October 24th to 26th, 2023. See you in Gothenburg at our booth B06:12 where you can experience a virtual tour through a wastewater treatment plant. 

Visitors have the chance to gain insights into our wastewater equipment. Vatten2023 is an event that welcomes numerous visitors and exhibitors from the water and wastewater industry to the Swedish Exhibition & Congress Centre in Gothenburg. The event features 200 exhibitors and also hosts a three-day conference held in Swedish that brings together decision-makers, politicians, and researchers from the water and wastewater industry.

 

Vi ser fram emot att träffa dig på Vatten2023-utställningen som kommer att äga rum från den 24 till den 26 oktober 2023. Vi ses i Göteborg vid vår monter B06:12 där du kan uppleva en virtuell rundtur i en avloppsreningsanläggning.

Besökare har möjlighet att få insikter i vår avloppsutrustning. Vatten2023 är ett evenemang som välkomnar många besökare och utställare från vatten- och avloppsbranschen till Svenska Mässan och Kongresscentret i Göteborg. Evenemanget har 200 utställare och arrangerar även en tre dagar lång konferens på svenska som samlar beslutsfattare, politiker och forskare från vatten- och avloppsbranschen.